bley.aija@gmail.com

Built with Berta.me

 1. Izstāde "LĒNAIS LAIKS" (2022)

  Darbu ekspozīcijā "Lēnais laiks" (2022) Aija Bley pievēršas subjektīvā laika izjūtas problēmai. No mūsu subjektīvās uztveres viedokļa laiks ir paradoksāls fenomens. Laiku mēs uztveram kā noteiktu notikumu intervālu vai secību. Savukārt artikulēt šo notikumu intervālu vai secību mēs spējam veidojot semantisku stāstījumu. Līdz ar to laiku mēs visdrīzāk uztveram kā semantisku pārdzīvojumu, piešķirot nozīmi un savstarpēji saistot pat savstarpēji nesaistītus notikumus. Laika pārdzīvojumu subjektīvais raksturs un tas, ka mēs spējam par laiku reflektēt kā par semantisku fenomenu, paver ceļu tam, lai mēs mēģinātu pietuvoties laika subjektīvajam pārdzīvojumam, izmantojot mākslas valodu.

  Aija Bley savā darbā pievēršas laika subjektīvajam fenomenam, to interpretējot caur personiskā zaudējuma bailēm, dokumentējot savas mātes novecošanu un tās sekas viņas ikdienā.  

  Darbs realizēts kā telpas instalācija ar kopējo platību 1100 X 150 X 50 cm, jauktā tehnikā.

  Instalācija sastāv no:

  Video; HD1920X1080, mov., 4” cilpā

  Fotogrāfija: 30 X 21 cm, krāsainie zīmuļi;

  24 zīmējumi: 19 X 14 cm, krāsainie zīmuļi;

  Autorgrāmata:10.lpp., 47 X 36 X 3 cm, ogles zīmējums, lietais papīrs;

  kinētisks objekts: 21 X 25 X 16 cm, koks, stikls, motors.

 2. Izstādes ekspozīcija, LMA, 2022

  Izstādes ekspozīcija, LMA, 2022